Brugfiguur onderwijs

Doelstelling brugfiguur

Een brugfiguur wil ouders betrekken bij het schoolgebeuren. Het doel daarbij is om de leerprestaties, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kansarme en/of allochtone kinderen in overeenstemming te brengen met zijn of haar persoonlijke capaciteiten en persoon(lijkheid).

Er zijn daarbij 3 belangrijke pijlers:

1. Ondersteunen van ouders met bijzonder aandacht voor kansengroepen:

  • Sensibiliseren, ondersteunen en aanmoedigen van communicatie met ouders om een afstemming tussen de schoolcontext en de thuiscontext te realiseren. Door een verbeterde communicatie met ouders om een afstemming tussen de schoolcontext en de thuiscontext te realiseren. Door een verbeterde communicatie trachten de ouderbetrokkenheid positief te beïnvloeden.
  • De (eerste) contactlegging met ouders
  • Ondersteuning van informatie en communicatie naar ouders
  • Begeleiding en ondersteuning van ouders
  • Bevorderen van contact en ontmoeting tussen ouders en leerkrachten
  • Stimuleren van ouderparticipatie

2. Sensibiliseren van het schoolteam

  • Het verwerven van een volwaardige positie binnen het schoolteam
  • Positief beïnvloeden van de mentaliteit en houding van teamleden jegens (kansarme) ouders

3. Samenwerking met de buurt uitbouwen zoals linken leggen met de actoren uit de buurt,... 

We starten vanuit de scholen, maar ons vertrekpunt is het gezin. We kiezen er bewust voor om vanuit een basisschool te starten als neutrale plaats, ontmoetingsplek van ouders, een laagdrempelige manier om ouders te bereiken. Maar vanuit die school moet de brugfiguur met de gezinnen werken.