Een zaak starten in Izegem

Wil je een zaak starten in onze stad? We kunnen dit alleen maar toejuichen. Economie vormt de motor van onze stad. Het is daarnaast een bindmiddel dat zorgt voor sociale cohesie én beleving. Voor je met een zaak kan starten, moet je met een aantal zaken rekening houden. We lijsten de belangrijkste zaken hieronder voor je op.

Stedenbouwkundige regelgeving

De stedenbouwkundige functie van het pand moet overeenkomen met je activiteit. Is dat niet het geval, dan moet je een bestemmingswijziging aanvragen. Die vraag je aan via een omgevingsvergunning. Bijvoorbeeld: een pand werd gegund met een handelsfunctie, maar je wil er met een horecazaak starten. Dan moet je een aanvraag indienen om de functie naar horeca te wijzigen.

Milieuregelgeving

Ga na of je een omgevingsvergunning nodig hebt voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Dat hangt af van het feit of jouw onderneming behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM).

De VLAREM-wegwijzer helpt je om de klasse van jouw onderneming te bepalen. Je komt ook te weten of je een vergunning of een melding nodig hebt, en zo ja, welke vergunning en waarvoor. Bijvoorbeeld: bedraagt het vermogen van de ovens en koelcellen bij een horecazaak bijvoorbeeld meer dan 5 kW? Dan is een omgevingsmelding verplicht.

Twijfel je of een omgevingsmelding of omgevingsvergunning moet aangevraagd worden? Vraag advies op maat bij de dienst omgeving.

Brandveiligheid

Zorg dat je zaak brandveilig is. Je moet alle maatregelen nemen om brand te voorkomen en te bestrijden, zoals opgenomen in het stedelijk politiereglement. Conform het politiereglement is het verboden een instelling uit te baten zonder in het bezit te zijn van een gunstig attest van de burgemeester op verslag van de brandweerdienst.

Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Als je kleinhandelszaak een netto handelsoppervlakte heeft die groter is dan 400 m², dan heb je een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten nodig. Deze vervangt de vroegere socio-economische vergunning.

De categorieën van kleinhandel worden bepaald in artikel 4 van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid. De categorieën zijn:

  1. voeding
  2. goederen voor persoonsuitrusting
  3. planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw
  4. andere producten.

     

Voorbeelden van kleinhandelszaken zijn supermarkten, tuincentra, kledingzaken, doe-het-zelfzaken, autogarages met showroom, ...

Ongeacht of de oppervlakte van de kleinhandelsactiviteit meer of minder dan 400 m² bedraagt, informeer je ook steeds bij de dienst omgeving of een omgevingsvergunning voor milieu en/of stedenbouwkundige handelingen nodig is.

Horecavergunning

Wil je een horecazaak starten of een bestaande horecazaak overnemen? Dan moet je in het bezit zijn van een horecavergunning. Een horecavergunning voor nieuwe zaken wordt pas toegekend wanneer het pand ook stedenbouwkundig vergund is in functie. Informeer je bij de dienst economie over de aanvraagprocedure voor het bekomen van een horecavergunning.

Vlaio startersgids

De startersgids van Het Agentschap Innoveren & Ondernemen helpt je op weg om je ondernemersidee concreet uit te werken. Je vindt er oefeningen, tips, sjablonen en contacten om je netwerk te versterken, je ideeën aan te scherpen en je centen onder controle te houden – allemaal samengesteld door ondernemingsexperts en coaches die niets liever willen dan dat jij je dromen waarmaakt.

Naar de startersgids

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de dienst economie (economie@izegem.be) en de dienst omgeving (omgeving@izegem.be).