#Izegeminbeweging

Met #Izegeminbeweging daagt de stad de Izegemse inwoners, verenigingen en scholen uit om meer te bewegen.

Omwille van de coronamaatregelen is er in 2021 geen competitie.

Izegeminbeweging
gezonde gemeente

Stad Izegem streeft mee naar een gezonde speel-,  werk -en zorgomgeving voor iedereen waarbij we bewegen & ontmoeten stimuleren.