Jeugdbeleid

De dienst vrije tijd werkt hard om een beleid mogelijk te maken voor alle Izegemse jeugd.  Er wordt rekening gehouden met de behoeften van jeugd op alle levensdomeinen. We werken hiervoor ook samen met andere beleidsdomeinen, zoals cultuur, sport, ...

Meerjarenplanning

Het meerjarenplan is een opsomming van alle doelstellingen die de stad wil verwezenlijken in de komende zes jaar. Samen met de jeugdraad maakten we werk van een jeugdige toets in het meerjarenplan.

Missie

Met de Izegemse dienst vrije tijd en het Izegemse jeugdbeleid, willen we kansen bieden aan zoveel mogelijk kinderen en jongeren. We vervullen hierbij twee rollen:

  • Als facilitator willen we kinderen en jongeren ondersteunen, het voor hen gemakkelijker maken en hen voorzieningen aanbieden, zodat hun dromen, hun engagement, hun acties op een vlottere manier kunnen worden gerealiseerd. 
  • Als stimulator gaan we hierin een stapje verder en ondernemen we acties om kinderen en jongeren aan te moedigen, aan te sporen, te prikkelen, ... om nog net een stapje verder te zetten dan ze normaal gezien uit zichzelf zouden doen.

Visie

Om deze missie te volbrengen, houden we ons aan enkele belangrijke principes:

  •  We zetten onze werking op op basis van inspraak en participatie.
  •  We zetten onze werking op in samenwerking met andere partners.
  •  We bouwen onze werking uit met medewerking van vrijwilligers.
  •  Kinderen en jongeren krijgen hierin de nodige experimenteerruimte.