Voorontwerp Cultuurfabriek

Gepubliceerd op Dinsdag 27 april 2021
Cultuurfabriek

Na een grondige voorbereiding stelt de stad Izegem het voorontwerp van de Cultuurfabriek voor. De gebouwen van de voormalige drukkerij Strobbe zullen onderdak bieden aan de Kunstacademie, de bibliotheek, het historisch stadsarchief en de heemkundige kring Ten Mandere.

De Cultuurfabriek zal de drie domeinen van de Kunstacademie, die nu nog verspreid zitten in de Kruisstraat en de Wijngaardstraat eindelijk samen brengen en een oplossing geven voor het sterk groeiend aantal leerlingen. Ook de bibliotheek kampt met plaatsgebrek om de vernieuwde werking optimaal te kunnen ontplooien. De heemkundige kring en de archiefdienst, die momenteel verborgen zitten in het stadhuis, krijgen in de Cultuurfabriek meer kansen en tussen alle diensten kan de kruisbestuiving nu ook volop werken.

Foto cultuurfabriek

“Izegemse Cultuurfabriek wordt dé plaats voor ontmoeting en creativiteit”

De Cultuurfabriek wordt een open gebouw voor jong en oud waarbij heel wat ruimtes met een ingenieuze insteek ook voor verschillende functies kunnen gebruikt worden. Bezoekers zullen zo voortdurend met de verschillende diensten in contact komen, waardoor een bezoek aan de Cultuurfabriek een ware culturele ontdekkingstocht wordt. De Cultuurfabriek zal ook kernversterkend werken. Met gemiddeld 10.000 bibliotheekbezoekers per maand en de honderden leerlingen van de Kunstacademie, zal de Cultuurfabriek dé plaats voor ontmoeting en creativiteit worden in het hart van de stad en het stadscentrum met handel en horeca versterken.

Op de gelijkvloerse verdieping komt een groot auditorium dat plaats kan bieden aan tweehonderd toeschouwers. Naast een leescafé en een aantal lokalen voor de Kunstacademie, komt ook het stadsarchief. De heemkundige kring krijgt een stek in de westvleugel naast het Baertshof.

Via een open trap die naar de eerste verdieping leidt en op een originele manier de spelotheek onderdak geeft, komt men in een grote ruimte voor de bibliotheek, waar ook een aparte barruimte voorzien is. Op de eerste verdieping is de bibliotheek ook verweven met leslokalen van de Kunstacademie. De bovenliggende verdiepingen bevatten de resterende leslokalen van Art’Iz.

“Referentieproject waar verleden, heden en toekomst samenkomen”

De Cultuurfabriek moet een referentieproject worden, waarbij de gebouwen van de voormalige drukkerij zoveel als mogelijk worden behouden. De rijkdom van het verleden biedt zowel infrastructureel als inhoudelijk een interessante kapstok voor de nieuwe bestemming. Het wordt een integraal toegankelijk en duurzaam gebouw, niet in het minst door het hergebruik van het industrieel erfgoed, maar ook door gebruik van hernieuwbare energie en een extern warmtenet. Rekening houdend met de keuze om er een zeer functioneel en duurzaam gebouw van te maken, de uitgevoerde technische metingen, studies en de momenteel stijgende prijs van bepaalde bouwmaterialen, is de kostprijs van het project nu vastgelegd op 16,3 miljoen euro. Door de financiële inspanningen tijdens de voorbije periode kan de stad deze investering en de hogere raming van het project dragen.

Het voorontwerp wordt voorgesteld aan de gemeenteraad en adviesraden om na de bespreking van de opmerkingen te resulteren in een definitief ontwerp. De Cultuurfabriek zal de deuren openen in 2024.

Bekijk de voorstelling van de plannen hier

Bekijk de plannen van het voorontwerp van de Cultuurfabriek