RUP's Verbist, Gentseheerweg, Manegemstraat en Mezegemstraat

Gepubliceerd op Woensdag 17 januari 2024

De ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) Verbist, Gentseheerweg, Manegemstraat en Mezegemstraat zijn definitief door de gemeenteraad vastgesteld op 15 januari 2024. Hiermee wordt ingezet op een optimalisatie van de werk- en woonomgeving op 4 locaties in de stad. De definitieve vaststelling werd op 14 maart 2024 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De RUP’s traden in werking op 28 maart 2024.

Elk RUP bevat een grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften, toelichtingsnota en bijhorende kaartenbundel, register van plancompensaties en procesnota. Al deze documenten van de RUP’s, de bijhorende adviezen van de GECORO, de vaststellingsbesluiten van de gemeenteraad en de publicatie in het Belgisch Staatsblad vind je hieronder terug.

Wat is een RUP?