Vlaams Rampenfonds

In de periode oktober tot en met november heeft ernstige wateroverlast schade veroorzaakt in heel wat steden en gemeenten. Wie schade heeft geleden door de wateroverlast, kan een melding maken bij het Vlaams Rampenfonds. Die onderzoekt dan op basis van de meldingen of de wateroverlast erkend wordt als ramp, zodat je in geval van erkenning nadien een schadevergoeding kan aanvragen.

Schade melden voor erkenning ramp

Heb je schade geleden?

  • Breng dan altijd eerst je verzekeraar op de hoogte van de schade die je geleden hebt. Voor de meeste schade is het immers je verzekeraar die verantwoordelijk is voor de schadevergoeding. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan je bij het Vlaams Rampenfonds terecht voor een schadevergoeding.
  • Denk je in aanmerking te komen voor een schadevergoeding van het Vlaams Rampenfonds? Meld dan je schade binnen de 60 dagen na de wateroverlast. Deze melding is nog geen aanvraag voor een schadevergoeding. Als je een melding hebt ingediend, word je op de hoogte gebracht vanaf wanneer je een aanvraag tot schadevergoeding kan indienen.