Vlaamse energielening

Wil je in jouw woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Als je tot de prioritaire doelgroep behoort, kan je die werken misschien financieren met een Vlaamse Energielening.

De Energielening wordt geregeld via de Energiehuizen. Elk Energiehuis beslist zelf of het een lening toekent of niet.

Wie komt in aanmerking?

Prioritaire doelgroep

Onderstaande personen behoren tot de prioritaire doelgroep en komen in aanmerking voor een renteloze Energielening (0% intrest).

 1. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.
 2. Huishoudens die recht hebben op een verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds en met een jaarlijkse bruto belastbaar inkomen dat lager is dan of gelijk is aan 19.566,25 euro. Dat bedrag mag verhoogd worden met 3.622,34 euro per persoon ten laste.
 3. Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 4. Personen die door de sociale dienst begeleid worden omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
 5. Beschermde afnemers (= personen die recht hebben op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas).
 6. Gezinnen met een jaarlijkse gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 31.870 euro, verhoogd met 1.660 euro per persoon ten laste. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van 3 jaar eerder.

 

Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen

 • Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's, ...) kunnen tot eind 2020 een Energielening aanvragen voor maximaal 15.000 euro, aan een intrestvoet van 1%, terug te betalen op 10 jaar.
  Vanaf 2021 wordt deze energielening renteloos ter beschikking gesteld (intrestvoet van 0%)
 • Voor verenigingen van mede-eigenaars kan het maximaal leningsbedrag vermeerderd worden met 7.500 euro per wooneenheid in het gebouw waarvoor de vereniging verantwoordelijk is

Welke werken komen in aanmerking?

 1. Dak- of zoldervloerisolatie.
 2. Hoogrendementsglas (ook in deuren en poorten).
 3. Muurisolatie.
 4. Vloerisolatie.
 5. Luchtdichting en luchtdichtheidstest (in combinatie met andere maatregelen).
 6. Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D.
 7. Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of -kachel, brandstofcellen, …).
 8. Fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak goed is geïsoleerd en dat er geen enkel glas meer is).
 9. Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water.
 10. Vervanging van lichtarmaturen en lampen.
 11. Energiezuinige huishoudtoestellen (alleen voor de prioritaire doelgroep, nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond).
 12. Energieopslagtechnieken (bijv. thuisbatterij) en beheerssystemen.
 13. Energieaudit (in combinatie met een van de vorige maatregelen).

Ook voor een nieuwbouwwoning kan je voor de meeste van de hierboven vermelde werken een Energielening aanvragen als:

Meer info over de Energielening