Werkingstoelage cultuurverenigingen

De stad ondersteunt haar verenigingen jaarlijks. Actieve verenigingen krijgen volgens vooraf afgesproken criteria jaarlijks een werkingsbudget uitgekeerd.

Van het op de stadsbegroting ingeschreven krediet (begrotingspost 76203/332-02) voor subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen, afkomstig van het Izegemse Stadsbestuur, worden de subsidies als volgt verdeeld:

 

1.1.   participatie aan de Algemene Vergadering van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid

5 %

 

1.2.   het meewerken aan het project van de Vrijetijdspas

5 %

 

1.3.   de werking van de vereniging

90 %

100 %

1.3.1. zelf georganiseerde activiteiten

90 %

 

1.3.1.1.          ontspannende activiteiten

5 %

 

1.3.1.2.          cultuurspreidende activiteiten

70 %

 

1.3.1.2.1.      productieve activiteiten

85 %

 

1.3.1.2.2.      receptieve activiteiten

15 %

100 %

1.3.1.3.          vormende activiteiten

25 %

100 %

1.3.2. deelname aan vormingsinitiatieven

10 %

100 %