Sportverzekering

NLS-sportverzekering

Vrije tijd heeft een NLS-sportverzekering van Ethias, voor alles wat georganiseerd wordt door de vrijetijdsdienst in Izegem.

Sport Vlaanderen sportverzekering

Deze verzekering is een initiatief van Sport Vlaanderen.

Je kan deze verzekering aanvragen indien je vereniging voldoet aan één van volgende criteria:

  • je bent een socio-culturele vereniging of een jeugdvereniging en je wil een sportevenement organiseren
  • je bent een nieuwe sportclub en zit in de opstartfase (eerste drie maanden)

Sportclubs die al langer bestaan, komen niet in aanmerking voor de gratis sportverzekering. Ook initiatieven die genomen worden door de gemeentelijke diensten of adviesraden komen hiervoor niet in aanmerking.

Meer info over deze gratis verzekering.