Uitleen

Via de webshop evenementen van de stad kun je diverse materialen huren, zoals audiovisueel materiaal, spelmateriaal, volksspelen en ander feestmateriaal. Met de uitleendienst ondersteunen we het sociaal - culturele leven in Izegem.

Verenigingen die aangesloten zijn bij een adviesraad van de stad kunnen voor sociaal-culturele activiteiten zonder commercieel karakter en mits deze activiteiten in Izegem plaatsvinden, een beroep doen op de uitleendienst maar ook als particulier kan je hiervan gebruik maken.

Reglement en tarievenlijst

Naar de webshop

Herbruikbare bekers

Organisatoren kunnen herbruikbare bekers bestellen via de stad.

Meer info