Een wild idee voor de buurt

Wie komt in aanmerking?

  • Elke Izegemse burger. Dit kan één persoon zijn, maar evenzeer een groep van personen.
  • Je moet gedomicilieerd zijn in Izegem

Welk wild idee komt in aanmerking?

  • Zowel kleine als grotere initiatieven komen in aanmerking.
  • Het initiatief ligt in de lijn met de doelstellingen/thema's/items/... waar de stad Izegem belang aan hecht.
  • Het idee komt de buurt ten goede en zorgt voor een meerwaarde voor de buurt.
  • Het initiatief krijgt de steun van heel wat buurtbewoners.

Wat krijg je hiervoor?

  • Naast de financiële ondersteuning kan je ook rekenen op logistieke ondersteuning van de stad. Naast het gebruik van zalen en materiaal aan verenigingentarief kan in bepaalde gevallen ook het openbaar domein ter beschikking worden gesteld.
  • Je kan maximaal 80% van de totaalkost van het project als ondersteuning krijgen en dit met een maximum van 300 euro.
  • Na de goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen, wordt 50% voorschot uitbetaald. Na het indienen van de bewijsstukken en de goedkeuring hiervan door het College van Burgemeester en Schepenen wordt de resterende 50% uitbetaald.

Dien je aanvraag in