Preventie polarisering en radicalisering

Tussen groepen mensen kunnen spanningen ontstaan die het samenleven in een stad, wijk, school bedreigen. Burgers in de wijk, werknemers op de werkvoer, leerlingen op een school zijn verontrust, er ontstaan maatschappelijke spanningen. De groter wordende diversiteit in de samenleving kan zorgen voor spanningen en versterkt het ‘wij’-‘zij’-denken. De stad wil de komende jaren verder inzetten op deze thema’s door zich te richten op drie pijlers: preventie, interventie en repressie.

Preventie

  • het bespreekbaar maken van de thema’s polarisatie en radicalisering
  • het ondersteunen van professionelen door het organiseren van vormingen en het uitwerken van een aanbod op maat
  • Het ontwikkelen van een inspiratiegids om aan de slag te gaan met jongeren
  • het organiseren van activiteiten op school en daarbuiten
  • Het werken aan verbinding in buurten

 

Interventie

  • In samenwerking met verschillende partners, wordt bij personen die in een proces van mogelijke radicalisering zitten, vroegtijdig ingegrepen door zowel het individu als het netwerk te ondersteunen of casematig te begeleiden
  • Ingrijpen wanneer botsingen ontstaan door ongewenste polarisatie

 

Repressie

  • Politie en justitie staan in voor opsporing, onderzoek en vervolging van strafbare feiten.
  Wil je meer informatie over het thema of over hoe je hiermee verder aan de slag kan binnen jouw klas, vereniging of buurt? Neem contact op met het sociaal huis via 051 33 72 80 of sociaalhuis@izegem.be.