Premies

Aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen

Zowel het stadsbestuur van Izegem als het Provinciebestuur wensen samen te werken op het vlak van promotie en ontwikkeling van kleine landschapselementen.

Voor ondersteuning bij de aanleg van kleine landschapselementen in het buitengebied kan je terecht bij onze partner Stadlandschap West-Vlaamse Hart. De ondersteuning uit zich bijvoorbeeld in de vorm van informatie en advies, een ontwerp van een plan, het aanleveren van plantgoed tot soms zelfs de volledige realisatie van het plan.

Meer info

Voor het onderhoud van de kleine landschapselementen in het buitengebied, kan je een premie ontvangen via de stad. Vul hiervoor onderstaand formulier in.

Aanvraagformulier onderhoud

Reglement

Premie voor het gebruik van ecoluiers

Een éénmalige toelage voor het gebruik van katoenen luiers kan worden toegekend voor elk kind dat gedomicilieerd is te Izegem. De toelage bedraagt 50% van de kostprijs, met een maximum van 75 euro en wordt uitbetaald na voorlegging van een aankoopbewijs van katoenen luiers en bijhorende benodigdheden.

De aanvraag voor de toelage dient schriftelijk gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, en dit uiterlijk drie maanden na de geboorte van het kind.

Aanvraagformulier

Reglement

 

Toelagereglement peter/meterschap voor kleine perken en plantsoenen

Op het grondgebied van de stad Izegem is heel wat openbaar groen aanwezig dat onderhouden wordt door de personeelsleden van de groendienst. Bepaalde perken en plantsoenen kunnen echter ook door inwoners van de stad onderhouden worden.
Inwoners met groene vingers krijgen hierdoor bijkomende mogelijkheden om hun hobby te beoefenen en dit verhoogt ook de betrokkenheid van de buurt. Aan de hand van een overeenkomst worden afspraken gemaakt rond het peter- of meterschap van een groenperceel. Zo draagt de stad een stukje openbaar groen over aan een 'peter' of 'meter' voor het onderhoud ervan.

Aanvraagformulier

Reglement

 

Premie voor zwaluwnesten

De laatste jaren gaat het steeds minder goed met de zwaluwen.  Het aantal broedgevallen vermindert jaar na jaar.  Vooral met de huiszwaluwen is het slecht gesteld.  Daarom wil de milieuraad haar steentje bijdragen door het geven van een subsidie aan de bewoners of gebruikers van andere gebouwen waar huis- of boerenzwaluwen nestelen.

 • De milieuraad geeft een toelage voor het instandhouden van nestgelegenheden voor huis- en boerenzwaluwen. De toelage heeft betrekking op woningen en / of andere gebouwen gelegen op het grondgebied Izegem. Enkel bezette nesten komen in aanmerking. De toelage wordt uitbetaald aan de gebruiker van het gebouw waar of waarin de kolonie zich bevindt.
  • Voor het instandhouden van een zwaluwkolonie van één tot drie nesten wordt een subsidie verleend van 25 euro per jaar.
  • Voor het instandhouden van een zwaluwkolonie van vier tot vijf nesten wordt een subsidie verleend van 37,50 euro per jaar.
  • Voor het instandhouden van een zwaluwkolonie van zes of meer nesten wordt een subsidie verleend van 50 euro per jaar.
 • De aanvrager verbindt zich ertoe geen nesten te verwijderen tijdens en na het broedseizoen.
 • De aanvraag tot subsidie gebeurt schriftelijk op een standaardformulier dat beschikbaar wordt gehouden op de milieudienst in het stadhuis.
 • De aanvragen kunnen worden ingediend tussen 1 juni en 31 juni.
 • De aanvrager verleent de milieudienst de toestemming te komen inspecteren.

Reglement

Download het formulier

 

Klimaatsubsidie

Izegemse verenigingen die energiebesparende investeringen doen in hun lokaal of die hun terrein klimaatvriendelijker maken, kunnen vanaf 2022 tot 25.000 euro subsidie krijgen. Er zijn twee basisvoorwaarden aan verbonden:

 • Het verplicht volgen van het traject “Verenigd voor het klimaat” (of gelijkaardig traject).
 • Het invullen van onderstaand aanvraagformulier. Deze aanvraag dient uiterlijk vóór 1 oktober van het lopende jaar te worden ingediend.

Reglement

Aanvraagformulier