Fietsbeleidsplan

In een dichtbevolkte stad als Izegem is het belangrijk om er voor te zorgen dat mensen zich vlot en veilig kunnen verplaatsen. Een gezonde mobiliteitsmix is hierbij essentieel. We willen onze stadsgenoten dan ook aanmoedigen om vaker de wagen te laten staan en de fiets te nemen. Een pak meer Izegemnaars op de fiets: dat is een uitdaging die we graag aangaan. Daarvoor is fietsveiligheid vanzelfsprekend van cruciaal belang. Met een heuse batterij aan investeringen en maatregelen willen we het de fietser in Izegem veilig, comfortabel en aantrekkelijk maken. In de meerjarenplanning is een aanzienlijk budget voorzien om een degelijk fietsbeleid uit te voeren.
De uitgangspunten, doelstellingen en de daaraan gekoppelde acties kan je ontdekken in dit fietsbeleidsplan.

Naar het fietsbeleidsplan