Fietszone

In een deel van het centrum van Izegem is er een fietszone. Dat is een aaneenschakeling van fietsstraten. Je herkent de fietszone aan de rode wegmarkeringen en signalisatieborden.

Afbeelding fietszone

Wat betekent dat?

In een fietszone gelden de regels van de fietsstraten. Fietsers bepalen er het tempo van het verkeer. Auto’s zijn er welkom, maar mogen fietsers niet inhalen.

  • De maximumsnelheid in een fietszone is 30 km/u voor alle weggebruikers.
  • Er geldt een inhaalverbod voor alle gemotoriseerde voertuigen. Enkel prioritaire voertuigen (met sirene en zwaailicht) mogen fietsers inhalen.
  • Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken, of de helft bij tweerichtingsverkeer.
  • In een éénrichtingsstraat mag je in tegengestelde richting fietsen, maar je moet zo rechts mogelijk blijven (opgelet: dit geldt niet in de Nieuwstraat en Marktstraat).

Waarom?

De fietszone geeft meer ruimte aan jongere, onervaren fietsers en iets minder stabiele oudere fietsers. De fietszone moet zo bijdragen aan een meer comfortabele, veilige en fietsvriendelijke omgeving.

Wat wijzigt er niet?

Alle andere verkeersregels blijven ook in een fietszone nog steeds van toepassing. Fietsen op het voetpad is bijvoorbeeld ook in een fietszone niet toegelaten. Ook de voorrangsregels blijven nog steeds van toepassing.