Gewestplan

Een gewestplan is een regionaal plan dat verschillende gemeenten omvat. Binnen een gewestplan worden globale bestemmingsgebieden vastgelegd. Bij deze bestemmingsgebieden hoort een toelichting en voorschriften die de bestemmingszones verduidelijkt.

Voor het grondgebied Izegem is het gewestplan Roeselare-Tielt (KB 17 december 1979) van toepassing. Wanneer jouw perceel niet is gelegen in een gemeentelijk of gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, dan geldt het gewestplan Roeselare-Tielt. Naast dit gewestplan, kan jouw perceel ook bijkomend gelegen zijn in een bijzonder plan van aanleg of een verkaveling.

Het gewestplan Roeselare-Tielt omvat verschillende
zoneringen. Dit zijn de  belangrijkste zoneringen die van toepassing voor Izegem:

  • woongebied
  • woongebied met landelijk karakter
  • woonuitbreidingsgebied
  • agrarisch gebied
  • natuurgebied
  • parkgebied
  • zone voor milieubelastende industrieën
  • zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo's

Wil je weten in welk bestemmingsplan je perceel gelegen is en welke voorschriften er van toepassing zijn, neem dan contact op met de dienst omgeving.