Vastgoedinfo en splitsing

Vastgoedinfo

Bij vervreemding of wijziging van een perceel wordt info over het onroerend goed opgevraagd bij de stad. Dit gebeurt door de notaris of vastgoedmakelaar, maar kan ook particulier opgevraagd worden.

Deze info kan per mail opgevraagd worden per perceel aan de hand van een recent kadastraal uittreksel.

Er is een kostprijs verbonden aan de afgifte van deze vastgoedinfo.

Op dezelfde wijze kan ook een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister opgevraagd worden.

 

Splitsing

Bij verdeling van een onroerend goed zonder dat een verkavelingsvergunning is afgegeven, stuurt de instrumenterende ambtenaar bij aangetekende brief naar het college van burgemeester en schepenen, twintig dagen voor de datum die voor de openbare verkoping of voor de ondertekening van de akte is vastgesteld, het plan van de verdeling en een attest waarin de aard van de akte en de in de akte te vermelden bestemming van de kavels wordt opgegeven.

De opmerkingen die het college van burgemeester en schepenen eventueel vermeldt, in de akte worden opgenomen, alsook de vermelding dat voor de verdeling geen verkavelings- of omgevingsvergunning werd afgegeven en dat er geen zekerheid is wat betreft de mogelijkheid om op het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt.

 

Heb je een andere vraag voor omgeving?

Vragen over omgeving zijn heel omvangrijk. Heb je een vraag waarvan je denkt dat deze voor de dienst omgeving bestemd is, maar twijfel je? Dan volstaat het eenvoudig om ons te mailen of te bellen. We helpen je graag verder en zorgen indien nodig voor een afspraak met onze dienst.

Maak een afspraak