Vastgoedinformatie

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking worden gesteld aan de koper.

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze stad bedraagt 66 euro per kadastraal perceel.
 

Hoe kan je een aanvraag doen?

  • Je bent notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in jouw eNotariaat
  • Je bent vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Je bent burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via mail naar omgeving@izegem.be met vermelding van een geldige capakey en adres