Groenvisie

Groenvisie als bijbel voor meer bos en groen in Izegem

Met een lijvige groenvisie ontwikkelt onze stad voor het eerst een lange termijnvisie voor de aanleg en het onderhoud van openbaar groen. Het plan heeft vijf uitgangspunten: meer groen, mensgericht groen, klimaatadaptief groen, milieuvriendelijk groen en uiteraard goed beheersbaar groen.

Om onze klimaatambities in Izegem waar te maken, willen we in onze stad duizenden nieuwe bomen aanplanten. Dat kunnen extra bomen in bosgebieden zijn, maar evengoed bomen in wijken of langs straten of landelijke wegen. Het groenplan bevat een bebossingskaart met concrete voorstellen waar die bomen de komende jaren moeten komen.

De stad staat echter voor drie grote uitdagingen als het over groen op het openbaar domein gaat. Een antwoord bieden op de klimaatverandering is daar één van. Maar ook de forse daling van de biodiversiteit tegengaan en de enorme taak om ons openbaar groen goed te beheren, zijn ontzettend belangrijk. We zorgen daarom de volgende jaren bijvoorbeeld voor onderhoudsvriendelijke beplanting en vermijden de aanplanting van onaangepaste bomen in het straatbeeld die een heel intensief onderhoud vergen.

Uitgebreide groeninventarisatie

Het afgelopen jaar maakte de deskundige groeninfrastructuur, Tristan Coens, een uitgebreide inventarisatie van het groen op het openbaar domein. We hebben nu zicht op het aantal bomen en de staat waarin ze verkeren, maar bijvoorbeeld ook op het aantal vierkante meter gras. “Door alles letterlijk in kaart te brengen zie je duidelijk dat er zeker in het stadscentrum te weinig groen is. De ontwikkeling op site Baertshof, waar we 40 procent functioneel openbaar groen voorzien, is dus zeker een stap in de goeie richting”, luidt het bij de groendeskundige.

Acties voor een groenere stad

Op basis van de inventarisatie is per stadsdeel een groenvisie uitgewerkt, met een concreet actieplan. We geven daarbij aan wat we op korte termijn, tijdens deze legislatuur, willen realiseren. Maar we kijken ook verder vooruit, op middellange en lange termijn. Enkele concrete voorbeelden zijn groenslingers om de smalle straten in de stads- en dorpskernen op te fleuren, het ontharden en aanplanten van verkeersdruppels met vaste planten of het inzaaien van bijenvriendelijke bloemenmengsels in groenzones.

Uniek werkinstrument

Nooit eerder maakte de stad zo’n ambitieus groenplan, mét een weldoordachte visie op lange termijn. Het is een uitstekend planningsinstrument en zal de toekomst van onze groeninrichting voor een heel lange periode bepalen. Bovendien zal het sterk bijdragen aan het behalen van de doelstellingen in het kader van het klimaatplan.

Integrale groenvisie