Huurtoelage

In bepaalde gevallen kan je via de sociale dienst een huurtoelage ontvangen. Wie een woning huurt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan zo'n tegemoetkoming in de huur aanvragen. Tijdens een verkennend gesprek onderzoekt een maatschappelijk werker of je aan de voorwaarden voldoet.

Aanvragen

Neem contact op met de sociale dienst. Je zal een afspraak kunnen maken voor een verkennend gesprek.

 

Wat breng je mee?

  • huurcontract
  • inkomsten van de laatste drie maanden
  • inschrijvingsbewijzen sociale huurwoningen (indien je al op de wachtlijst staat)

Uitbetaling huurtoelage 2023

dinsdag 3 januari maandag 3 juli
woensdag 1 februari dinsdag 1 augustus
woensdag 1 maart vrijdag 1 september
maandag 3 april maandag 2 oktober
dinsdag 2 mei vrijdag 3 november
donderdag 1 juni vrijdag 1 december