Wonen en opvang

Sociale huisvesting

Als je op zoek bent naar een betaalbare huurwoning, dan kan je bij de sociale dienst terecht voor informatie en advies. De sociale dienst verhuurt zelf geen sociale woningen maar werkt wel nauw samen met de huisvestingsmaatschappij Thuiswest. In de meeste gevallen zal je door de maatschappelijk werker naar hen worden doorverwezen. De sociale dienst kan je helpen met de huurwaarborg of de eerste maand huur.

Crisisopvang

Indien je door familiale omstandigheden niet meer in je woning terecht kan, of je verkeert in een noodsituatie door bijvoorbeeld een nakende uithuiszetting, een woningbrand, ... dan kan je een beroep doen op de sociale dienst. Een maatschappelijk werker van de sociale dienst bekijkt samen met jou je situatie en helpt zoeken naar een oplossing.

De sociale dienst heeft zelf geen crisisopvang of crisiswoningen. In Izegem worden de crisiswoningen beheerd door de Woondienst regio Izegem. In de meeste gevallen zal je dan ook naar hen worden doorverwezen voor een tijdelijke oplossing. Alle informatie omtrent crisisopvang, crisiswoningen en doorgansgswoningen vind je op de website van de Woondienst.

Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

Onder de vorm van een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) biedt de sociale dienst in het kader van een federale opdracht opvang aan asielzoekers. In dit LOI krijgen de mensen geen financiële steun meer, maar wel materiële hulp zoals huisvesting, voedsel, kledij, medische en psychosociale begeleiding, hulp bij hun procedure en taallessen. Verdeeld over verschillende woningen in Izegem is het mogelijk om 37 personen op te vangen. De maatschappelijk werkers van de sociale dienst staan in voor de begeleiding van deze asielzoekers. Het LOI wordt gecontroleerd door Fedasil, de instantie die instaat voor de kwaliteitsvolle opvang van asielzoekers.