Info en advies

In het Sociaal huis kan je terecht met al je welzijnsvragen. De medewerkers trachten je wegwijs te maken in het aanbod van verschillende welzijnsdiensten, bekijken waar je het best terecht kan met je vraag en bieden administratieve ondersteuning. Tijdens het gesprek wordt stil gestaan of al je rechten zijn toegekend en hoe je deze kan opnemen.