Inburgering

Ben je pas in Vlaanderen en is alles nieuw voor je? Of ben je hier al langer, maar voel je je nog niet helemaal thuis? We helpen je graag op weg!

De Vlaamse overheid biedt een inburgeringstraject aan, dat mensen met een andere nationaliteit moet helpen om de nodige kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Inburgering is een eerste opstap om je maatschappelijke rol als burger, ouder, werknemer, volop te kunnen opnemen. Alle inburgeraars kunnen dit traject volgen. Bepaalde categorieën zijn verplicht om zo'n traject te volgen.

Voorwaarden

Inburgering is bedoeld voor mensen met een andere nationaliteit van 18 jaar en ouder die zich langdurig in Vlaanderen komen vestigen. Ook Belgen die niet in België geboren zijn en van wie minstens een van de ouders niet in België geboren is, behoren tot de doelgroep van inburgering.

Alle personen die tot de doelgroep van inburgering behoren, hebben recht op een inburgeringstraject.

Verplichte inburgeraars

Bepaalde mensen moeten verplicht een inburgeringstraject volgen. Het gaat om:

 • Mensen met andere nationaliteiten die
  • 18 jaar of ouder zijn;
  • ingeschreven zijn in het Rijksregister;
  • wonen in een gemeente in het Vlaamse Gewest;
  • voor het eerst een verblijfstitel van meer dan 3 maanden hebben.
 • Belgen die:
  • 18 jaar of ouder zijn;
  • die niet in België geboren zijn;
  • van wie minstens één van de ouders niet in België geboren is;
  • voor het eerst niet langer dan 12 opeenvolgende maanden ingeschreven zijn in het Rijksregister.
 • Anderstalige minderjarige nieuwkomers:
  • die 18 jaar worden op het moment dat ze nog geen 12 opeenvolgende maanden voor het eerst met een verblijfstitel van meer dan 3 maanden in het Rijksregister zijn ingeschreven.
 • Inburgeraars die bedienaars van een eredienst zijn in een door de Vlaamse overheid erkende plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap.

Procedure

Inburgering bestaat uit:

 • een cursus maatschappelijke oriëntatie, over leven, werken, normen en waarden in België;
  • In de cursus leer je over werken, wonen, onderwijs, gezondheid en nog veel meer. Een docent helpt je op weg, zodat je zelf het antwoord op al je vragen leert vinden. De docent spreekt je eigen taal of een andere taal die je begrijpt.
 • Nederlandse taallessen;
 • individuele begeleiding in de zoektocht naar werk, studies, ... en hulp bij diplomawaardering
 • Participatie- en netwerktraject: de inburgeraar versterkt en verbreedt het eigen sociaal netwerk tijdens minimum 40 uur (buddyproject, vrijwilligerswerk, kennismakingsstage, enz.).

 

Minderjarigen

Voor minderjarige anderstalige nieuwkomers verloopt de inburgering niet via een inburgeringstraject, maar via het onderwijs. Net zoals voor hun leeftijdsgenoten, geldt voor minderjarige anderstalige nieuwkomers het recht op onderwijs en de leerplicht. Daarom biedt de Vlaamse overheid trajecten aan die hen begeleiden naar een geschikte school of naar het onthaalonderwijs.