Milieuhinder

Geurhinder

Klachten over geurhinder kun je tijdens de openingsuren van het stadhuis melden bij de dienst omgeving. Buiten deze openingsuren zijn de politiediensten te bereiken op het nummer 051 26 26 20. Daarnaast kunnen niet-dringende meldingen ook elektronisch ingegeven worden via de politiezone RIHO.

Geluidshinder

Klachten kun je tijdens de openingsuren van het stadhuis melden bij de dienst omgeving. Buiten deze openingsuren zijn de politiediensten te bereiken op het nummer 051 26 26 20. Daarnaast kunnen niet-dringende meldingen ook elektronisch ingegeven worden via de politiezone RIHO.

Lichthinder

Overmatig kunstlicht is een grote energieverspiller. Het kan ook je gezondheid aantasten en het ontregelt de natuur. Daarnaast is duisternis, net zoals rust en stilte, een basiskwaliteit die we niet verloren mogen laten gaan.
Kies zelf voor een energiezuinige en milieuvriendelijke buitenverlichting:

  • Verlicht alleen wanneer het nodig is. Tijdschakelaars en bewegingsmelders bieden een uitkomst.
  • Beperk je verlichting tot jouw eigendom. Je buren zorgen zelf wel voor buitenverlichting als ze dat wensen.
  • Plaats de verlichting zo dicht mogelijk bij wat verlicht moet worden.
  • Verlicht altijd van boven naar beneden, zo komt er veel minder licht in de atmosfeer terecht.
  • Zorg voor een gelijkmatige verlichting, voorkom felle plekken en donkere gaten.
  • Kies voor energiezuinige en milieuvriendelijke lampen, zoals verlichting die op zonne-energie werkt.
  • Hou het vermogen van de lamp zo laag mogelijk.
  • Gebruik liever geen fel wit licht maar kies voor oranje licht. Hierdoor worden minder insecten aangetrokken.

Naast voorgaande gevallen van lichthinder is er ook nog de lichthinder door windturbines. Windturbines kunnen op twee manieren lichthinder veroorzaken. Ten eerste door slagschaduwen en ten tweede door lichtreflectie. De slagschaduwen worden veroorzaakt door de draaiende rotorbladen en de lichtreflectie wordt veroorzaakt door de glimmende rotorbladen.

Heb je last van lichthinder van de windmolens? Contacteer dan de milieudienst tijdens de openingsuren van het stadhuis. Buiten de openingsuren contacteer je best Engie. Voor de windmolens langs de Lodewijk de Raetlaan en de Noordkaai of Aspiravi neem je contact op via kris.vanderbeken@aspiravi.be (voor de windmolens langs de Klaregrachtstraat en langs het kanaal).

Vossen

Over heel Vlaanderen worden er steeds meer klachten geregistreerd over vossenschade aan pluimvee. Misschien sloop de vos bij jou ook al eens het kippenhok binnen? Om de schadeproblematiek op te volgen en om een beter zicht te krijgen op Vlaams niveau, organiseert onze stad in samenwerking met de Hubertus Vereniging Vlaanderen een meldpunt waarop je elk schadegeval kan noteren. Door dit meldpunt aan te vullen, draag je bij tot een beter inzicht in de aard en de omvang van de vossen- en marterproblematiek.

Ratten op openbaar domein?

Heb je ratten opgemerkt op openbaar domein (baangrachten, plantsoenen, ...)? Laat het ons weten via het meldpunt. Wij verwittigen onze rattenverdelger die de situatie ter plaatse zal nazien en de nodige verdelging zal uitvoeren.

Ratten op jouw eigendom?

Die moet je zelf onmiddellijk verdelgen met de geschikte bestrijdingsmiddelen. We geven je graag enkele tips mee:

  • De mechanische bestrijding kan gebeuren met vallen, klemmen, inloopkooitje... Tip: gebruik aantrekkelijke lokazen zoals maïskolven, haringkoppen...
  • De chemische bestrijding gebeurt met giflokazen. De giflokazen zijn verkrijgbaar in de handel (o.a. in tuincentra). Het giflokaas leg je best op een afgeschermde plaats, bijvoorbeeld in een buis of speciaal ontworpen doos. Houd rekening met de veiligheid naar kinderen toe. Vermijd ook opname door andere dieren. Bij hoge populatie van ratten moet je voldoende gif uitleggen op verschillende plaatsen. Blijf gif leggen tot het niet meer wordt opgenomen. Neem de nodige veiligheidsmaatregelen tegen vergiftiging in acht.

Maak een afspraak