Omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning werden op 23 februari 2017 samengevoegd tot de omgevingsvergunning.

Als je in Vlaanderen een bedrijf wilt starten, moet je nagaan of je een omgevingsvergunning nodig hebt voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Dat hangt af of jouw bedrijf behoort tot de klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM).

Vooraleer je een aanvraag indient tot het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten, dien je eerst na te gaan tot welke klasse je bedrijf toebehoort. Er zijn drie soort klassen, ingedeeld op graad van mogelijke hinder van de activiteit voor mens en milieu. Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit, klasse 2 is minder hinderlijke activiteit en klasse 3 is de minst hinderlijke activiteit.

Afhankelijk van de klasse, heb je een andere omgevingsvergunning nodig:

  • Voor klasse 1 en 2 heb je een vergunning nodig.
  • Voor klasse 3 geldt alleen meldingsplicht.

De indelingslijst helpt je de klasse van je bedrijf te bepalen.

Ga naar indelingslijst

Heb je hulp nodig bij het samenstellen van je aanvraag, wens je te weten onder welke klasse je bedrijf is ingedeeld of wens je te weten of een bedrijf nog beschikt over een geldige vergunning?

Leidraad: indienen melding klasse 3 louter IIOA

Maak een afspraak