Promaz-fonds voor bodemsanering

Heb je een vermoeden dat jouw bodem is verontreinigd door een lek in jouw mazouttank of -leiding? Promaz is een fonds dat je helpt om de bodemsanering uit te voeren of door financieel tussen te komen, ook voor bodemsaneringen uit het verleden.

Waarom Promaz?

De sanering van zo'n verontreiniging kan een dure zaak zijn. Het Promaz-fonds is het resultaat van een samenwerkingsakkoord tussen de federale en regionale overheden. De missie van het fonds is om dit type vervuiling te behandelen en de bodem te saneren.

Wie komt in aanmerking?

Elke eigenaar of eindgebruiker die een bodemvervuiling vaststelt die veroorzaakt wordt door een lek in een mazouttank of -leiding. Maar ook wie in het verleden de bodem al gesaneerd heeft in geval van zo'n mazoutlek, kan genieten van de financiële tussenkomst van het fonds of van de uitvoering van de nodige saneringswerken.

Promaz helpt:

  • bij gebouwen met een woonfunctie (één- of meergezinswoningen, appartementen, woningen met een praktijkruimte voor professionele activiteiten)
  • bij niet-residentiële gebouwen (kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen, woonzorgcentra, ...)

Het kan gaan om mazouttanks die nog in gebruik zijn, maar ook om tanks die buiten gebruik gesteld zijn en die in het verleden een bodemverontreiniging veroorzaakt hebben.

Hoe een aanvraag tot tussenkomst indienen?

Via www.promaz.be kan je een online test doen om te kijken of je in aanmerking komt voor steun van het fonds. Aanvragen voor tussenkomst kunnen gebeuren via het online invulformulier of schriftelijk via aangetekend schrijven.

Meer info

0800 63 636

info@promaz.be

www.promaz.be