Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geldt voor het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bepaalt hoe we moeten omgaan met de resterende open ruimte om deze maximaal te beschermen. Het structuurplan geeft ook een antwoord op de vraag hoe we moeten onze steden herwaarderen om er zo aangenaam mogelijk in te kunnen leven.

Deze visie wordt in het Structuurplan Vlaanderen uitgewerkt in 4 pijlers: stedelijke gebieden, het buitengebied, de economische gebieden en lijninfrastructuur.

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen duidt aan wat er door het Gewest, de provincies en de gemeentes moet uitgevoerd worden.

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen