Subsidie wijkfeesten

Het nodige kapitaal is voor het welslagen van jouw wijkfeest van onontbeerlijk belang. Een eerste belangrijke ruggensteun die het stadsbestuur je kan bieden bestaat dan ook in het toekennen van een subsidie voor het organiseren van een buurt- of straatactiviteit.

Dit geld wordt niet zomaar op je rekening gestort. Uiteraard moet je activiteit aan een aantal voorwaarden voldoen. Het feest dat gesubsidieerd wordt, kan van erg uiteenlopende aard zijn.

Belangrijk is dat er aan cultuurprogrammering gedaan wordt. Of deze programmering dan plaats vindt bij een barbecue, een sinterklaasfeest, een kersthappening of een bonte avond, maakt niet uit. Voorwaarden zijn dat er cultuurprogrammatie is, dat het feestje in Izegem plaatsvindt en dat iedereen van de straat of wijk welkom is.

Reglement

Aanvragen