Tewerkstelling art. 60

Een tewerkstelling overeenkomstig artikel 60 § 7 is een vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij de sociale dienst een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen. De bedoeling is om de persoon terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en/of hun kansen op de reguliere arbeidsmarkt te verhogen. De sociale dienst is altijd de juridische werkgever. De sociale dienst kan de persoon in haar eigen diensten tewerkstellen of ter beschikking stellen van een andere werkgever.

De verschillende tewerkstellingsplaatsen zijn: Wonen en Werken, de Lochting, de Kringwinkel, keuken De Plataan, schoonmaak De Plataan, stedelijke groendienst, den Tatsevoet en den Omgang, Sint-Jozefskliniek, Mariasteen, de Engelbewaarder, de Waak,  … Er wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met de mogelijkheden en de voorkeur van de cliënt en de job die de persoon uiteindelijk voor ogen heeft.

Wanneer er geen medewerking of werkbereidheid is bij de persoon in kwestie, dan wordt dit besproken op het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Dit kan leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.