Traject- en arbeidsbegeleiding

Trajectbegeleiding

Elke persoon die voor een langere periode  terugvalt op een basisinkomen uit leefloon krijgt een trajectbegeleider toegewezen. Samen met de cliënt maken zij afspraken rond de werkpunten op korte en lange termijn. Deze afspraken worden opgenomen in een contract (GPMI).

Het betreft hier een integraal begeleidingstraject waarbij diverse aspecten aan bod kunnen komen: huisvesting, vrije tijd, activering, schuldenlast, administratie,… Indien nodig wordt er prioritair gewerkt rond een aantal randvoorwaarden zoals mobiliteit, kinderopvang, verslaving, psychische problematiek, ..., vooraleer over te gaan tot het effectieve activeren. De trajectbegeleider kan de cliënten  doorverwijzen naar de dienst arbeidsbegeleiding.

Arbeidsbegeleiding

Het team arbeidsbegeleiding begeleidt OCMW-cliënten in hun zoektocht naar een passende tewerkstelling, opleiding en/of werkervaring. Ze houden hierbij rekening met de gezinscontext, vaardigheden en talenten van de cliënt.

Er wordt steeds geprobeerd om bij het einde van het traject een stabiele werksituatie te bereiken. Dit kan  werk in het regulier arbeidscircuit zijn. De toeleiding naar een sociale of beschutte werkplaats is ook een mogelijkheid. Tijdens de begeleiding wordt beroep gedaan op externe partners zodat er passende vorming kan aangeboden worden zoals bvb attitudetraining, sollicitatietraining, taalopleiding,… De arbeidsbegeleider staat ook in voor de toeleiding naar en begeleiding van de cliënt in een traject tijdelijke werkervaring. (art 60§7)