Watertalk.be

De website www.watertalk.be licht landbouwers, bedrijven en particulieren in over het tijdstip en de plaats van onderhoud aan de provinciale onbevaarbare waterlopen. Bij aanvang van de werken voeren kraanmannen de data in via een mobiele applicatie. Landbouwers, bedrijven en particulieren die langs een onbevaarbare waterloop gehuisvest zijn, kunnen dan via de website zien waar en wanneer er werken gepland zijn.

De acties binnen het project Watertalk moeten het waterbeheer verbeteren door te informeren, te sensibiliseren en door uiteindelijk beter samen te werken met de aangelanden, die vaak landbouwers zijn. 

Deze tool werd ontwikkeld door provincie West-Vlaanderen en Inagro. 

De tool is gebaseerd op de werking van GIS-loketten waarbij een aantal lagen zijn toegevoegd. Er kan gezocht worden op adres en perceel. Je kan ook eenvoudig inzoomen op de kaart. De legende toont hoe ver de werken staan en of de provincie de werken al dan niet gevalideerd heeft.

Naar watertalk.be