Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) bepaalt met een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften voor ieder perceel binnen de grenzen van het uitvoeringsplan welke bestemming elk perceel krijgt en wat de bouwmogelijkheden zijn.

Wil je weten in welk bestemmingsplan je perceel gelegen is en welke voorschriften er van toepassing zijn, neem dan contact op met de dienst omgeving.