Gemeenteraad

Alle bekendmakingen van de stad worden gepubliceerd en kan je terugvinden op https://lblod.izegem.be/LBLODWeb/Home/Overzicht. Deze webtoepassing geldt als Register der Bekendmakingen en vervangt de papieren versie hiervan. Dit voldoet aan de vereisten van artikel 288 van het Decreet over het lokaal bestuur en de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018, zoals gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2023. Meer uitleg hierover vind je in de disclaimer van de webtoepassing.

Huishoudelijk reglement en deontologische code