Visie 2030

Visie 2030 is een ruimtelijke toekomststrategie voor Izegem voor de komende jaren. Deze visie schetst de contouren van het ruimtelijk beleid dat gericht is op een meer kwaliteitsvolle inrichting van de stad. Aandachtspunten zijn een zorgvuldig gebruik van de ruimte, een verbetering van de groenstructuur in de stad, aantrekkelijke kernen en een bijsturing van de mobiliteit door de stad. De voorstellen zijn ontwikkeld op basis van consultaties van de burgerklankgroep.

Visie 2030