Adviescommissies

Commissie financiën

De adviescommissie financiën is bevoegd voor de bespreking en het onderzoek van de officiële beleidsrapporten (meerjarenplan en jaarrekening) van de stad, het OCMW en de autonome gemeentebedrijven. Daarnaast worden ook de stedelijke belasting- en retributiereglementen en alle financiële dossiers met partnerorganisaties besproken.

Leden: Diederik Pattyn, Lisa Grijspeert, Hein Depoorter, Frederick Verhaeghe, Eveline Christiaens, Nadia Staes, Julie Vandewatere, Balder Clarys, Rik Baert, Geert Leenknecht.

Verslagen

Verslag commissie financiën (9 mei 2023)
Verslag commissie financiën (16 mei 2022)
Verslag commissie financiën (8 december 2022)
Verslag commissie financiën (8 december 2021)
Verslag commissie financiën (1 juli 2021)
Verslag commissie financiën (19 mei 2021)
Verslag commissie financiën (21 april 2021)

Verslag commissie financiën (13 mei 2020)

Verslag commissie financiën (9 december 2020)

 

Commissie openbare werken en mobiliteit

De commissie openbare werken en mobiliteit komt een 7-tal keer per jaar bijeen. De commissie buigt zich over dossiers die later in een gemeenteraad aan bod komen en de voorbereiding van beleidsvisies.

Leden: Nick Verschoot, Kevin Carrette, Veerle Vandamme, Frederik Verhaeghe, Dries Dehaudt, Kurt Grymonprez, Julie Vandewatere, Veerle Renier, Rik Baert, Geert Leenknecht, Caroline Maertens, afgevaardigde van de politiezone RIHO, de deskundigen van de cluster stadsontwikkeling.
 

Verslagen

Verslag commissie openbare werken en mobiliteit (17 november 2022)
Verslag commissie openbare werken en mobiliteit (15 september 2022)
Verslag commissie openbare werken en mobiliteit (19 mei 2022)
Verslag commissie openbare werken en mobiliteit (19 april 2022)
Verslag commissie openbare werken en mobiliteit (17 maart 2022)
Verslag commissie openbare werken en mobiliteit (27 januari 2022)
Verslag commissie openbare werken en mobiliteit (2 december 2021)
Verslag commissie openbare werken en mobiliteit (21 oktober 2021)
Verslag commissie openbare werken en mobiliteit (2 september 2021)
Verslag commissie openbare werken en mobiliteit (23 juni 2021)
Verslag commissie openbare werken en mobiliteit (20 mei 2021)
Verslag commissie openbare werken en mobiliteit (1 april 2021)

Verslag commissie openbare werken en mobiliteit (4 februari 2021)

Verslag commissie openbare werken en mobiliteit (3 december 2020)
Verslag commissie openbare werken en mobiliteit (12 november 2020)
Verslag commissie openbare werken en mobiliteit (17 september 2020)
Verslag commissie openbare werken en mobiliteit (18 juni 2020)