Klachten

Ben je niet correct behandeld door een ambtenaar van het stadsbestuur? Zijn er werken door ons niet goed uitgevoerd? Zijn er fouten gemaakt in een dossier? Laat het ons dan zeker weten. Alle klachten worden bij ons geregistreerd en per klacht wordt een klachtenbehandelaar aangesteld. Dat is altijd iemand van het managementteam van de stad. Hij of zij volgt je klacht verder op en houdt de ombudsdienst op de hoogte.

Een klacht indienen