Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan

In het meerjarenplan geeft het stadsbestuur alle doelstellingen van het beleid weer en de acties die zij zullen ondernemen om deze te behalen. Je vindt er ook een overzicht van alle geplande investeringen en exploitatiebudgetten. Dit meerjarenplan is geldig van 2014 tot en met 2019.

Jaarrekening

Jaarlijks maakt het stadsbestuur een rapport van haar realisaties. Hoe werden de doelstellingen en de acties van het meerjarenplan uitgevoerd het voorbije jaar? Hoe is de financiële toestand van de stad?

Op al deze vragen kan je een antwoord vinden in de: