Milieuraad

Advies

 • De Minaraad werkt ter bevordering van de milieubescherming, het natuurbehoud en de duurzame ontwikkeling.
 • De Minaraad kan dit doen door het aanmoedigen, coördineren en eventueel zelf organiseren van activiteiten. Hierdoor wordt de bevolking gesensibiliseerd.
 • De Minaraad heeft tot taak advies uit te brengen aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Dit advies betreft problemen en voorstellen over milieubescherming, natuurbehoud, duurzame ontwikkeling en opmaak, uitvoering en opvolging van gemeentelijke groenplannen.

Samenstelling

De Minaraad telt een 20-tal leden. Milieu-en landbouworganisaties, vertegenwoordigers van de vakbeweging,  individuen en experten, maar ook afgevaardigden van de verschillende politieke partijen en afgevaardigden van andere adviesraden.

Een niet-limitatief overzicht:

 • ABVV West-Vlaanderen
 • ACV
 • Boomteeltkring Dorothea
 • VELT
 • Bebloemingscomité Kachtem
 • De Kasteelbie
 • Natuurpunt CVN
 • Vaste Plantenvereniging (VVPV)
 • Natuurpunt De Buizerd
 • Repaircafé
 • Algemeen Boerensyndicaat
 • Bedrijfsgilde Boerenbond

Verslagen

Verslag milieuraad 6 april 2023
Verslag milieuraad 21 november 2022
Verslag milieuraad 16 juni 2022
Verslag Milieuraad 7 juni 2021
Verslag Milieuraad 22 maart 2021
Verslag Milieuraad 29 september 2020
Verslag Milieuraad 28 mei 2020
Verslag Milieuraad 6 februari 2020
Verslag Milieuraad 11 juni 2019
Verslag Milieuraad 11 februari 2019

 

Activiteiten

 • Dag van de natuur
 • Zwerfvuilactie
 • Kippenproject
 • Wedstrijd composteerbare tuinafvalzakken
 • Mooimakers