Omgeving

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningsaanvragen

Coussement Jelle - regulariseren van bijgebouw, afsluiting en oprit - Boomgaardstraat 22
Bekendmaking openbaar onderzoek van 30/03/2023 tot 28/04/2023

Baert Joshua - regulariseren verhardingen, carport/tuinberging en gevelmaterialen - Forum 76
Bekendmaking openbaar onderzoek van 30/03/2023 tot 28/04/2023

Van Goubergen Laurens - aanleggen van een terras, wandelpad en oprit - Hondekensmolenstraat 79
Bekendmaking openbaar onderzoek van 30/03/2023 tot 28/04/2023

West-Vlaamse Intercommunale - slopen van veranda en erker - Brielstraat 7
Bekendmaking openbaar onderzoek van 27/03/2023 tot 25/04/2023

Vancoillie Joke en Putman Tine - bouwen van bijgebouw en carport na sloop van bijgebouw - Sint-Rafaëlstrat 7
Bekendmaking openbaar onderzoek van 30/03/2023 tot 28/04/2023

RODEL - regulariseren van aanbouwen, verharding, milieu geluid en riolering - Kortrijksestraat 138
Bekendmaking openbaar onderzoek van 27/03/2023 tot 25/04/2023

BELIPRO - verkavelen in 5 loten na sloop woning en bijgebouwen - Meensesteenweg 378
Bekendmaking openbaar onderzoek van 30/03/2023 tot 28/04/2023

Lodewijk - verbouwen van een gemeenschapscentrum naar 9 woningen - Koning Boudewijnstraat 18
Bekendmaking openbaar onderzoek van 30/03/2023 tot 28/04/2023

TOON DEGRAUWE - regularisatie containers, publiciteit en afsluiting + hernieuwing milieuvergunning - Roeselaarsestraat 335
Bekendmaking openbaar onderzoek van 27/03/2023 tot 25/04/2023

WIM BEYAERT PROJECTS - planwijziging OMV_2021141895: samenvoegen van 2 appartementen tot 1 op de dakverdieping + wijzigen materialisatie onderzijde terrassen en carports - Roeselaarsestraat 80
Bekendmaking openbaar onderzoek van 24/03/2023 tot 22/04/2023

Bekendmaking conformiteitsattest gefaseerd beperkt bodemsaneringsproject - Eerste gefaseerd beperkt bodemsaneringsproject: fabrikant van coatings en andere bouwchemische producten, Ambachtenstraat 58 te 8870 Izegem, deel kernsanering t.h.v. nieuw aan te leggen vloeistofdichte losplaats, opgesteld door Universoil BV in opdracht van Muylle Facon BV.
De conformiteitsverklaring ligt gedurende de periode van 13/032023 tot 12/04/2023 ter inzage van het publiek bij de stad Izegem

iSpoor - verbouwen en herbestemmen van voormalig goederenstation - Dirk Martenslaan 3
Bekendmaking openbaar onderzoek van 17/03/2023 tot 15/04/2023

Vanhaverbeke Jeroen - wijzigen van hoeve naar woonfunctie - Vageweenstraat 10
Bekendmaking openbaar onderzoek van 2/03/2023 tot 31/03/2023

Vermaut Geert en Breemeersch Ina - verbouwen van woning, slopen van bijgebouw en bouwen van garage - Pater Ver Eeckestraat 28
Bekendmaking openbaar onderzoek van 2/03/2023 tot 31/03/2023

Decavele Silvia - plaatsen vrijstaande terrasoverkapping - Vlasbloemstraat 40
Bekendmaking openbaar onderzoek van 2/03/2023 tot 31/03/2023

DUMOBIL CONSTRUCT - bouwen van een meergezinswoning + en het tijdelijk bemalen voor de realisatie van een ondergrondse kelder - Sint-Amandsstraat 2
Bekendmaking openbaar onderzoek van 2/03/2023 tot 31/03/2023

Van de Walle Vincent - bouwen van een carport - Forum 25
Bekendmaking openbaar onderzoek van 23/02/2023 tot 24/03/2023

MATEXI PROJECTS - verkavelen in 15 bouwloten en 8 private parkeerplaatsen + aanleggen van openbaar domein - Eikenstraat/Molstraat
Bekendmaking openbaar onderzoek van 17/02/2023 tot 18/03/2023

Vawin - functiewijziging, plaatsen publiciteit en regularisatie gewijzigde uitvoering - Baronstraat 183
Bekendmaking openbaar onderzoek van 17/02/2023 tot 18/03/2023

't Pandje - OMGEVINGSAANLEG WOONZORGCENTRUM - Mentenhoekstraat 4
Bekendmaking openbaar onderzoek van 17/02/2023 tot 18/03/2023

Maak een afspraak

Beslissingen omgevingsvergunningsaanvragen

Vercruysse Sander - Stuivenbergstraat 96/atelier 4
Bekendmaking meldinsakte van 20/03/2023

Vandermeersch Lieven - verbouwen en uitbreiden rijwoning, aanpassen vergund ontwerp met referentie OMV_2020148570 - Prinsessestraat 70
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 20/03/2023

Ricart Rein - Van Assche Joyce - regularisatie bouw en tuinbergplaats + aanleg tuinverharding - Vuurkruiserslaan 45
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 20/03/2023

Werbrouck Ben en Deblaere Demphy - renoveren van voor- en zijgevel en herbouwen van garage - Ardooisestraat 98
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 20/03/2023

Van de Walle Vincent - regulariseren de omgevingsaanleg en het plaatsen van een paal- en draadafsluiting met ericamatten langs de rooilijn - Forum 25
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 9/03/2023

Coen Mario en Vroman Rika - regulariseren wijziging achtergebouw en het vernieuwen van een plat dak - Reperstraat 51
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 3/10/2023

Fluvius System Operator - plaatsen van een hoogspanningscabine - Haaipanderstraat zn.
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 13/03/2023

Van Severen Maarten en Remmery Matthias - renoveren/uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning - Eigenhaardstraat 14
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 13/03/2023

Rosseel Ann - wijzigen van de omgevingsaanleg en het bouwen van een tuinhuis - Molstraat 73
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 13/03/2023

Katorri Altin - uitbreiden van woning - Krekelmotestraat 7
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 13/03/2023

'T SOETE HEEM - regulariseren van KMO units - Prins Albertlaan 113_1
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 13/03/2023

Pannier Bart en Muylle Hilde - uitbreiden bestaande woning + regularisatie gewijzigde uitvoering - Populierenstraat 9
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 13/03/2023

Vanbeylen Peter - regulariseren van verharding en tuinhuis - Meensesteenweg 218
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 13/03/2023

TAILORMADE LOGISTICS - het regulariseren van de uitbating van een distributie- en logistiek centrum - Lodewijk de Raetlaan 19-21 en Noordkaai 10
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 13/03/2023

URBES - wijzigen van de omgevingsaanleg van project Blauwpoorte en wijzigingsaanvraag van blok 6 en 7 - Patrick Sercudreef 25
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 6/03/2023

Desloovere Davy - verbouwen tot buurthuis met woning en aanleggen van parking + plaatsen van publiciteit en regulariseren van parking bij danscenter - Lodewijk de Raetlaan 2_1
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 6/03/2023

Braham Patrick - regulariseren van de bestaande toestand + bouwen nieuwe veranda - Vlasbloemstraat 48
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 6/03/2023

Deforche Julie en Desmet Hannes - samenvoegen van 2 driegevelwoningen + regularisatie terrasoverkapping en serre - Elf-Julistraat 19
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 6/03/2023

DESCAN Martijn - verbouwen woning + bouwen garage - Ardooisestraat 85
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 6/03/2023

DEFORCHE - het hernieuwen en actualiseren van een tankstation - Kachtemsestraat 35
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 6/03/2023

Ghekiere Heikki - aanbouwen van een overdekt terras - Aimé Behaeghestraat 52
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 6/03/2023

Brouwers Steven - uitbreiden van een eengezinswoning - Pekkerstraat 15
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 6/03/2023

Lesy Kris - regularisatie tuinhuis - Lindestraat 11
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 27/02/2023

Deweer Xavier - bouwen van een garage + regularisatie onvergunde handelingen - Koning Leopold III-straat 2
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 27/02/2023

Vandoorne Dieter en Bossier Charlien - regulariseren van de omgevingsaanleg en de plaatsing van een overdekt terras met aansluitende berging - Blauwhuisstraat 36
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 27/02/2023

BOUW- EN HOUTONDERNEMING VERSTRAETE - tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van 3 bufferputten van 20 m3, Kokelarestraat 5-11
Bekendmaking meldingsakte van 20/02/2023

Verbeke Jasper - inwendige renovatie - Ter Beemden 16
Bekendmaking meldingsakte van 20/02/2023

De Leersnyder Vincent - plaatsen van een zwembad + exploitatie van een warmtepomp - Wallemotestraat 82
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 20/02/2023

Vandenbroucke Hanne en Vandeginste Serge - verbouwen van een woning - Krommestraat 10
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 20/02/2023

Verougstraete Tom - bouwen van zwembad, terras en technische ruimte + exploitatie van een warmtepomp - Groenstraat 34
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 20/02/2023

DECOUTERE PROFIELEN - het hernieuwen van de IIOA
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 20/02/2023

Casier Filip en Duytschaever Fabienne - verkaveling op de hoek Masteneikstraat, N36 en Winkelhoekstraat - Masteneikstraat 65
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 20/02/2023

VANNESTE Bert - uitbreiden van woning en bouwen van carport - Roeselaarsestraat 551
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 20/02/2023

VERSTRAETE BOUWONDERNEMING - bouwen van een meergezinswoning (31 eenheden) met ondergrondse parkeerkelder - planwijziging van Blok B, project Princess - Jonkvrouwstraat 16
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van 20/02/2023