Aangifte huwelijk

De huwelijksaangifte is een registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen. De aangifte gebeurt door beide partners en kan ten vroegste 6 maanden en ten laatste 15 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

Praktisch

 • Huwen kan in de gemeente waar minstens één van de partners staat ingeschreven.
 • Het huwelijk wordt voltrokken door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar aangifte werd gedaan.
 • De partners kunnen zich laten bijstaan door maximum vier meerderjarige getuigen, maar getuigen zijn niet verplicht.
 • Strooien met rijst, confetti e.d. is zowel binnen in het stadhuis als buiten aan het stadhuis niet toegelaten. Dieren zijn niet toegelaten in het stadhuis, met uitzondering van assistentiehonden voor personen met een beperking.

Opgelet! Als je vroeger dan een 4-tal weken na reservatie wenst te huwen, moet je zelf voor de nodige formulieren zorgen (geboorteakte, bewijs van woonst, bewijs van ongehuwde staat). In de overige gevallen zorgt de dienst burgerzaken voor de aanvraag van alle documenten op voorwaarde dat de betrokkenen zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister en het gaat over akten die opgemaakt werden in België.

 

Hoe aangifte doen?

Maak een afspraak

Voorwaarden
 • In principe moet je meerderjarig zijn (hier meer info).
 • Een eventueel vorig huwelijk moet ontbonden zijn, door echtscheiding of overlijden.

Weigering/uitstel

In enkele gevallen kan de ambtenaar van de burgerlijke stand

 • weigeren een akte van huwelijksaangifte op te stellen;
 • een onderzoek naar schijnhuwelijk opzetten;
 • de voltrekking van het huwelijk uitstellen;
 • de voltrekking van het huwelijk weigeren.

Meer info

Wat moet je meenemen?
 • Jullie identiteitskaarten.

Voor wie niet in België geboren is of van wie de geboorteakte niet werd overgeschreven in België:

 • Een eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte, voorzien van de nodige legalisaties en indien nodig vertaald door een beëdigd vertaler. Contacteer de ambtenaar voor meer info!

Aanstaande echtgenoten met een andere nationaliteit moeten meestal extra documenten voorleggen. Je informeert je hierover best bij de ambtenaar!

Extra informatie

Op de pagina Huwelijksaangifte van de Vlaamse overheid vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.

Op de pagina Legalisatie van documenten van Buitenlandse zaken vind je alle info over legalisaties en apostilles.