Akte van geboorte

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vind je alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Moet je ergens je geboorteakte voorleggen, dan gaat het steeds om een afschrift of uittreksel van de originele akte. Die laatste wordt immers steeds in de registers van burgerlijke stand van de gemeente waar de akte is opgemaakt, bewaard.

Hier aanvragen

Extra informatie

Op de pagina Uittreksel uit geboorteakte van de Vlaamse overheid vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.