Registratie laatste wilsbeschikking

Tijdens je leven kan je in een 'laatste wilsbeschikking' laten registreren of je na overlijden kiest voor begrafenis of crematie. Deze verklaring wordt bijgehouden in het bevolkingsregister. Bij overlijden wordt er nagegaan of de nabestaanden je wensen respecteren.

Je kan aangeven:

  • of je kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie
  • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
  • in welke gemeente jouw laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest)
  • en of je een uitvaartcontract hebt.

Hoe registreren?

Maak een afspraak

Wat moet je meenemen?
  • je identiteitskaart
  • je eventuele uitvaartcontract
Extra informatie

Op de pagina Laatste wilsbeschikking van de Vlaamse overheid vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.