Registratie contactgegevens

Ben je 18 jaar of ouder, dan kan je ervoor kiezen uw contactgegevens te laten registreren in je persoonlijk rijksregisterdossier.

Dit laat toe dat je indien nodig snel kan bereikt worden door:

  • De diensten van de gemeente waar je ingeschreven staat;
  • Overheidsdiensten zoals de hulpdiensten, diensten van de civiele bescherming (bij bv. rampen), het departement Financiën,…*

*enkel de diensten die hiervoor een voorafgaande machtiging kregen van het sectoraal Comité van het Rijksregister hebben toegang tot uw contactgegevens

Hoe registreren?

  • Dit kan online via Mijn Dossier, de toepassing van het rijksregister.

  • Je kan ook onderstaand formulier ingevuld en ondertekend bezorgen aan de dienst burgerzaken. De medewerkers zorgen voor de registratie.

     Formulier