Rijbewijs vernieuwen

Je kan je rijbewijs om diverse redenen vernieuwen:

 • Je hebt een papieren rijbewijs en wilt graag een rijbewijs in bankkaartmodel.
 • De geldigheidsdatum van je rijbewijs dreigt te verstrijken.
 • Je foto is niet meer gelijkend.
 • Je rijbewijs is beschadigd.
 • Je naam is gewijzigd.
 • Je behaalde een nieuwe categorie.
 • Je medische rijgeschiktheid moet verlengd worden/toegevoegd worden.
 • Je vakbekwaamheid moet verlengd/toegevoegd worden.

Opgelet!

De eerste rijbewijzen in bankkaartmodel werden afgeleverd in juli 2010. Die rijbewijzen hebben een geldigheidsduur van 10 jaar. Je krijgt geen uitnodiging om je rijbewijs te vernieuwen. Haal je rijbewijs er dus eens bij en check de vervaldatum!

Een papieren rijbewijs - model van de Europese Gemeenschappen - blijft voorlopig geldig en moet je dus niet vervangen, tenzij het rijbewijs onleesbaar is geworden of je foto niet meer herkenbaar is.

Hoe aanvragen?

Maak een afspraak

Kosten

Een nieuw rijbewijs kost € 25,50. Betalen kan enkel met bancontact.

Wat moet je meenemen?

Hernieuwing

 • je identiteitskaart
 • je huidig rijbewijs
 • je bankkaart

Nieuwe categorie

 • je identiteitskaart
 • je voorlopig rijbewijs (of je stageattest als je jouw verlopen voorlopig rijbewijs terug indiende bij de dienst burgerzaken) / je huidig rijbewijs
 • het aanvraagformulier dat je meekreeg bij je geslaagd praktijkexamen
 • voor categorie AM: attest rijschool (4 uur onderricht)
 • indien van toepassing: een geldig medisch rijgeschiktheidsattest
 • indien van toepassing (voor cat. C en D): een attest vakbekwaamheid
 • je bankkaart

Toevoegen/verlengen medische geschiktheid

 • je identiteitskaart
 • je huidig rijbewijs
 • het rijgeschiktheidsattest groep 2, groep 1 of attest CARA
 • je bankkaart

Toevoegen/verlengen vakbekwaamheid

 • je identiteitskaart
 • je huidig rijbewijs
 • bij behalen vakbekwaamheid: het attest vakbekwaamheid
 • bij verlengen vakbekwaamheid: de attesten van de gevolgde lessen hoef je niet mee te brengen
 • je bankkaart
Extra informatie

Op de pagina Rijbewijzen van de FOD Mobiliteit vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.