Rijbewijs vernieuwen

Je kan je rijbewijs om diverse redenen vernieuwen:

 • Je hebt een papieren rijbewijs en wilt graag een rijbewijs in bankkaartmodel.
 • De geldigheidsdatum van je rijbewijs dreigt te verstrijken.
 • Je foto is niet meer gelijkend.
 • Je rijbewijs is beschadigd.
 • Je naam is gewijzigd.
 • Je behaalde een nieuwe categorie.
 • Je medische rijgeschiktheid moet verlengd worden/toegevoegd worden.
 • Je vakbekwaamheid moet verlengd/toegevoegd worden.

Hoe aanvragen?

Maak een afspraak

Kosten

Een nieuw rijbewijs kost €25. Betalen kan enkel met bancontact.

Wat moet je meenemen?

Hernieuwing

 • je identiteitskaart

 • je huidig rijbewijs

 • je bankkaart

Nieuwe categorie

 • je identiteitskaart
 • je voorlopig rijbewijs (of je stageattest als je jouw verlopen voorlopig rijbewijs terug indiende bij de dienst burgerzaken) / je huidig rijbewijs
 • het aanvraagformulier dat je meekreeg bij je geslaagd praktijkexamen
 • voor categorie AM: attest rijschool (4 uur onderricht)
 • indien van toepassing: een geldig medisch rijgeschiktheidsattest
 • indien van toepassing (voor cat. C en D): een attest vakbekwaamheid
 • je bankkaart

Toevoegen/verlengen medische geschiktheid

 • je identiteitskaart
 • je huidig rijbewijs
 • het rijgeschiktheidsattest groep 2, groep 1 of attest CARA
 • je bankkaart

Toevoegen/verlengen vakbekwaamheid

 • je identiteitskaart
 • je huidig rijbewijs
 • bij behalen vakbekwaamheid: het attest vakbekwaamheid
 • bij verlengen vakbekwaamheid: de attesten van de gevolgde lessen hoef je niet mee te brengen
 • je bankkaart
Extra informatie

Op de pagina Rijbewijzen van de FOD Mobiliteit vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.