Akte van overlijden

Een akte van overlijden wordt aangemaakt bij de overlijdensaangifte. Het bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast.

Moet je ergens een overlijdensakte voorleggen, dan gaat het steeds om een afschrift of uittreksel van de originele akte. Die laatste wordt immers steeds in de registers van burgerlijke stand van de gemeente waar de akte is opgemaakt, bewaard.

Hier aanvragen

Extra informatie

Op de pagina Akte van overlijden van de Vlaamse overheid vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.