Akte van adoptie

De akte van adoptie wordt opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand op basis van een adoptievonnis of arrest.

Moet je ergens een akte van adoptie voorleggen, dan gaat het steeds om een afschrift of uittreksel van de originele akte. Die laatste wordt immers steeds in de registers van burgerlijke stand van de gemeente waar de akte is opgemaakt, bewaard.

Hier aanvragen

Extra informatie

Op de pagina Akte van adoptie van de Vlaamse overheid vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.