Beroepswijziging

Je beroep kan je laten registreren of wijzigen in je rijksregisterdossier. Dit kan vanaf je 18de verjaardag.

Studeer je voltijds, dan kan de vermelding 'student' worden geregistreerd. Dit kan enkel als je een getuigschrift van het hoofd van je onderwijsinrichting waar je les volgt volgens het volledig leerplan kan voorleggen.

Oefen je een beroep uit waarvan de titel bij wet beschermd is (architect, verpleegkundige, journalist,...) bezorg de dienst burgerzaken dan een officieel document als bewijs dat je titularis bent van dit beroep.

Hoe registreren?

Formulier