Overlijden van een kind vlak voor of na de geboorte

Het verlies van een kind is een zeer pijnlijke gebeurtenis. Aan het overlijden van een kind zijn een aantal formaliteiten verbonden.

Aangifte 

De overlijdensaangifte van een kind overleden kort vóór of na de geboorte is verplicht en enkel mogelijk vanaf een zwangerschapsduur van minstens zes maanden.

Erkenning van een overleden kind

Een overleden kind kan erkend worden tot een jaar na de geboorte. Je kan hiervoor terecht op de dienst Burgerlijke stand.

Naamgeving

Werd het kind levend geboren en overleed het kort na de geboorte dan wordt zowel een geboorteakte als een overlijdensakte opgesteld. Het kind krijgt ook een familienaam en voornamen. 

  • Het kind krijgt de familienaam van de vader als de ouders gehuwd zijn en nog samenwonen of als de vader het kind erkend heeft.
  • Het kind krijgt de familienaam van de moeder als de vader het kind niet erkend heeft.

Werd het kind doodgeboren na een zwangerschap van meer dan 26 weken dan wordt een akte van aangifte van een levenloos kind opgesteld (deze akte is vergelijkbaar met een overlijdensakte). In deze akte kan op jouw verzoek één of meerdere voornamen van het kind opgenomen worden. Het kind draagt geen familienaam.

Werd het kind doodgeboren na een zwangerschap van minder dan zes maanden dan wordt geen akte opgesteld. Het kind kan bijgevolg ook geen namen krijgen.

Kraamgeld

Je hebt recht op kraamgeld bij de geboorte van een kind dat overleed kort vóór of na de geboorte als de zwangerschap minstens zes maanden duurde.